Направи дарение

Направи дарение към каузата на „Клуб 200“! Сумите се използват за отглеждане на дъбови фиданки и горички. На всеки дарил се издава специален сертификат с уникален номер, който се изпраща по имейл. 

За да направите дарение може да използвате полето по-долу или да направите банков превод на IBAN: BG98STSA93000030197336